Nie łapię, o co to całe zamieszanie. (Sentence Note)

Note: zamieszanie (noun) = confusion, commotion, havoc, disarray, fuss

  • zamieszać -am -asz (pf) = stir

o co to całe zamieszanie = phrase = what all the fuss/commotion is about