Nie krępuj się skontaktować ze mną. (Sentence Note)

  • krępować ‑puję ‑jesz impf, pf skrępować (trans) = to constrain.
  • (intrans) + się = to feel constrained, ill at ease, embarrassed.
  • nie krępuj się = do not mind, feel free