Nie kładź nic na pudełku. (Sentence Note)

Note: kłaść (kładę kładziesz kładł) (impf), (pf) położyć (-żę -żysz -łóż) = to lay, place, set.

  • PLUS spać = to put to bed.
  • PLUS się = to lie down