Nie jesteś właścicielem tego zapisu stanu gry. Nie będziesz mógł zapisywać postępów własnej rozgrywki. Trofea zostaną zablokowane.

The English is a litte wierd, never mind the Polish

zapisać ‑piszę ‑szesz pf, impf zapisywać ‑suję ‑jesz = 1] to note down, record. 2] na+A bequeath, endow. /// ~ się do+G or na+A = to sign up for, enroll in