Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. (Sentence Note)

odpowiedzieć ‑wiem ‑wiesz ‑wiedzą pf, impf odpowiadać 1]. answer na+A to. 2]. za+A be responsible for. 3] +D correspond to, meet s.o.'s needs