Nie jestem przyzwyczajony do ciężkiej pracy. (Sentence Note)

  • przyzwyczajony aj (+do+G) = accustomed (to)