Nie jestem dziwny. (Sentence Note)

  • dziwny (adjective) = strange. nic dziwnego = no wonder. (adverb) dziwnie = strangely
  • dziwactwo (noun) = eccentricity, idiosyncrasy, quirk
  • dziwaczny (adj) = odd, eccentric, idiosyncratic, fanciful, bizarre, outlandish. (adverb) dziwacznie
  • dziwak (mp noun) = odd-ball, weirdo
  • przedziwny (adj) = highly amazing