Nie jest to oczywiste?

  • oczywisty aj = obvious, clear, evident, manifest. av oczywiście = of course, obviously, certainly