Nie dostrzegłem jego podstępu.

  • dostrzec ‑strzegę ‑strzeżesz ‑strzegł pf, impf dostrzegać = to discern, perceive, notice
  • podstęp mi.noun = deceit, deception, cunning, subterfuge.