Nie do wiary, że naprawdę sprzedałeś ten śmieć za taką cenę. (Sentence Note)

  • śmieć 1] mi.noun (Nom plural ‑i) (usually plural) = trash, garbage, refuse, junk
  • śmieć 2] śmiem śmiesz impf = to dare, venture
  • Nie do wiary = phrase = incredible, unbelievable.