Nie denerwuj się tak. (Sentence Note)

  • denerwować ‑wuję ‑jesz impf, pf zdenerwować (trans) to worry, upset, distract.
  • (intrans) & się + Instr = to get worried, upset by, worked up over s.t.