Nie da się zliczyć, ile razy to mi się przytrafiło.

zliczyć ‑czę ‑czysz pf, impf zliczać = to count up, reckon, total