Nie czytuję książek.

czytywać ‑tuję ‑jesz imperfective frequentative of czytać