Nie czekałem nawet dziesięciu minut, nim Mary nadeszła. (Sentence Note)

  • nadejść ‑jdę ‑dziesz nadszedł nadeszła pf, impf nadchodzić ‑dzę ‑dzisz = to approach, arrive, draw near (on foot)