Nie chcę więcej, dziękuję. Jestem pełen.

  • Jestem pełen + Gen = phrase = I’m full of …
  • This has multiple uses, it doesn’t just refer to food e.g. ‘‘Zobaczysz, że jestem pełen niespodzianek’’. ‘‘You’ll see that I’m full of surprises’’.
1 Like