Nie chcę uczestniczyć w ceremonii. (Sentence Note)

uczestniczyć ‑czę ‑czysz impf + w + Locative = to take part in