Nie chcę tego, dopóki nie nadejdzie jutro. (Sentence Note)

nadejść ‑jdę ‑dziesz nadszedł nadeszła (pf), (impf) nadchodzić ‑dzę ‑dzisz = to approach, arrive, draw near (on foot)