Nie chcę się w to angażować. (Sentence Note)

  • angażować ‑żuję ‑jesz impf, pf zaangażować = to engage, involve, hire, attract attention.
  • & się = to be engaged, involved, committed