Nie chcę obrazić Toma. (Sentence Note)

  • obrazić ‑rażę ‑zisz pf, impf obrażać = to insult, offend.
  • (intrans) & się = to be offended +na+Acc at
  • wyobrazić sobie ‑brażę ‑zisz pf, impf wyobrażać sobie = to imagine, visualize
  • przeobrazić ‑brażę ‑zisz pf, impf przeobrażać = to transform.
  • & się +w+Acc = to become transformed into