Nie chcę iść, a zresztą i tak jest za późno.

zresztą adv = besides, in any case, for that matter, moreover