Nie było lekarza, który mógłby wyleczyć jej chorobę.(Sentence Note)

  • leczyć -czę -czysz (impf), (pf) wyleczyć = to treat, cure.
  • & się = to be treated, take a cure