Nie byliśmy tu przedtem?

  • przedtem av before, beforehand, earlier, formerly