Nie boję się bliskości wśród innych narodów.

  • bliskość f.noun = nearness, intimacy, proximity, affinity, vicinity