Nie bądź taki wrażliwy. (Sentence Note)

  • wrażliwy (adj) sensitive. (adv) wrażliwie
  • niewrażliwy (adj) insensitive. (adv) niewrażliwie
  • wrażliwość (f noun) = sensitivity
  • wrażliwiec (-wca) (mp noun) = sensitive soul
  • nadwrażliwy (adj) = hypersensitive
  • przewrażliwiony (adj) = touchy, easily offended
  • uwrażliwiony (adj) = respondent to certain stimulii, sensitised
1 Like