Nie bądź taki skromny. (Sentence Note)

  • skromny adj = modest, humble, unassuming. adv = skromnie
  • skromniutki (aj dim of skromny) = good and modest