Nie bądź rozczarowany. (Sentence Note)

Note: rozczarowany (adjective). być rozczarowanym [kimś/czymś] = to be disappointed with someone/something.

  • (Verb) rozczarować (-ruję -jesz) (pf), (impf) rozczarowywać (-wuję -jesz) = disillusion, disappoint. ~ się become disillusioned do+Gen with