Nie bądź okrutny. (Sentence Note)

  • okrutny aj = cruel. av okrutnie