Niczego przed tobą nie ukrywam.(Sentence Note)

  • ukryć ukryję -jesz (pf), (impf) ukrywać = to hide, conceal. & się = to hide o.s.