Nic tutaj nie jest nigdy zrobione bez sporów.

  • spór sporu mi = a dispute, a quarrel, strife