Nic dziwnego, że odrzucił twoją ofertę.(Sentence Note)

odrzucić (-cę -cisz) (pf), (impf) odrzucać = to reject, cast off/away, rebuff (e.g. an offer)