Näyttää sitä, että meillä on kaikki.

English Translation

It looks like we have everything.

“Näyttää siltä, että …”? (2730000 vs. 8690 google hits)

Is this a puhekieli thing?

Nope. “Näyttää sitä” is just incorrect.

1 Like

It is probably a typo.

1 Like