Nawiązaliśmy przyjazne stosunki z rządem tego kraju.

  • nawiązać ‑wiążę ‑żesz pf, impf nawiązyać ‑zuję ‑jesz do+G = to refer to, allude to, draw on. enter into (conversation, contact, etc)