Nawet świnie potrafią wspiąć się na drzewo, gdy je pochwalić. (Sentence Note)

Note: pochwalić -(lę -lisz) (pf), (impf) pochwalać = to praise, approve of, condone