Nawet nie wiesz, jaki to dla mnie zaszczyt.(Sentence Note)

  • zaszczyt (mi noun) = honour, pleasure, privilege
  • (synonym) honor = honour (British English), honor (American Eng)