Naukowcy twierdzą, że ludzie, którzy więcej się śmieją, żyją dłużej niż ci, których potrąciła ciężarówka.

  • potrącić ‑cę ‑cisz pf, impf potrącać 1] to hit, knock down, nudge, jog (e.g. to get attention). o+A touch on. 2] deduct, withhold