Nauczyciel wywołał ucznia do tablicy. (Sentence Note)

  • wywołać ‑am ‑asz pf, impf wywoływać ‑łuję ‑jesz = 1] to call forth, conjure up, elicit, induce, provoke, trigger (a response). 2] develop (film)