Nauczyciel surowo ukarał swoich uczniów.

  • karać karzę ‑rzesz impf, pf ukarać or pokarać = to punish, penalize za+A for