Nauczyciel przekazał jej sporo informacji o uczelni. (Sentence Note)

uczelnia (f noun) = (higher) school