Nauczyciel podkreślał wagę codziennych ćwiczeń.

podkreślić ‑lę ‑lisz pf, impf podkreślać = to underscore, emphasize, accentuate