Naucz się czerpać radość z czytania.

czerpać ‑pię ‑piesz impf, pf zaczerpnąć ‑nę ‑niesz = 1] draw (water) 2] ladle 3] extract (knowledge) 4] derive (e.g. pleasure)