Natrafił w szafie na kilka starych dokumentów.

natrafić ‑fię ‑fisz pf, impf natrafiać na+A = 1] encounter 2] strike (gold, etc)