Nasze przeżycie zależy od tego, czy znajdziemy zaraz pitną wodę.

pitny aj potable. /// woda pitna = drinking water