Nasze ogrodzenie jest wykonane z żelaza.(Sentence Note)

  • żelazo (n noun) = iron (element)