Nasza szkoła spaliła się.

  • spalić ‑lę ‑lisz pf, impf spalać = to scorch, torch, burn down, incinerate