Nasza rodzina nie obchodzi Bożego Narodzenia.

obchodzić ‑dzę ‑dzisz ‑chodź impf =1] concern 2] celebrate 3] treat.