Nasz miłość będzie trwała wiecznie. (Sentence Note)

  • trwać trwam trwasz (usually 3p) (impf), (pf) potrwać or przetrwać = to last, endure, go on, be constant, be in progress