Nasz jedyny świadek odmawia zeznań. (Sentence Note)

odmówić ‑wię ‑wisz pf, impf odmawiać +Gen = to refuse, reject, deny, withhold.