Nasz budżet jest bardzo ograniczony.

  • ograniczony (adj) limited, reduced, confined, dull, unintelligent, narrow-minded
  • ograniczyć -czę -czysz (pf), (impf) ograniczać do+Genitive = limit, reduce, curb, confine. ~ się do+Genitive = limit oneself, be limited to