Następny raz mocniej się przyłożę.

  • przyłożyć się ‑żę ‑żysz ‑łóż pf = to buckle down (to start to work very hard),
  • impf przykładać się = to endeavour, to apply o.s.