Naruszył prawo.

  • naruszyć ‑szę ‑szysz pf, impf naruszać = to violate (rule, law), breach, disturb, impinge on